Türk’ün Ruh Kökü

2017-06-10 23:06:00

Türk, Yesevî’den gelir

Bektaşi’den geçer

Yunus’un elinden içer

Aşk şarabını

Sinan’la göğe uzanır

Itrî ile tellere,

Âkif ile gönüllere…

Budin önünde Türk gibidir

Ve din önünde, has ipek

Muhammed’ül Emîn ışıtır

Türk’ün yolunu,

Dört halife rehber olur;

İmam-ı Âzam Ebu Hanife,

İmam Muhammed Maturidî

Kefil olur.

 

Aziz Dolu Atabey

Çorum/Bayat 2002

 

0
0
0
Yorum Yaz